Přeskočit na obsah

Charakteristika kurzu

Název: Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Certifikace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Školitel: Bc. Vlasta Bezvodová
Zajištění výuky: Školitel a asistent
Počet účastníků: max. 25
Náplň: Kurz je určen pro fyzioterapeuty s jednoletou praxí. Přednostně budou zařazeni absolventi kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy. Absolvent bude schopen vyšetřit funkční poruchy hybné soustavy podle schématu paní Mojžíšové a následně použít i léčebné manévry. Součástí kurzu je i cvičení pro sterilní pacienty (páry).
Závěrečná zkouška: Kurz je ukončen zkouškou, která se skládá ze seminární práce na zvolené téma, z testu a z praktické zkoušky. Kurz je ohodnocen 70 kreditními body.
Místo konání: Poliklinika Vršovice, Ukrajinská 11, Praha 10
S sebou: Psací potřeby, pohodlný oděv, příp. plavky a dobrou náladu
Rozsah: 120 vyučovacích hodin + 10 hodin závěrečné zkoušky
Cena: 20 000 Kč (včetně 21 % DPH). Měsíc před zahájením kurzu je třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 2 000 Kč, zbylá část kurzovného se hradí týden před zahájením kurzu. Ve výjimečných případech lze dohodnout splácení po částech v průběhu kurzu.

Kurzy 2023/2024

kapacita naplněna

část od do
1 + 2 16. 10. 2023 20. 10. 2023
3 + 4 20. 11. 2023 24. 11. 2023
5 19. 1. 2024 21. 1. 2024
6 16. 2. 2024 18. 2. 2024