Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Název:

Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Školitel:

Bc. Vlasta Bezvodová

Počet účastníků:

Nejvýše 16 na jednoho lektora

Náplň:

Kurz je určen pro fyzioterapeuty bez omezení praxí. Absolvent bude schopen po vyšetření funkčních poruch a stability pohybového systému zvolit odpovídající cvičení, které se odehrává většinou na labilních plochách. Součástí jsou i průpravná cvičení pro odstranění pohybové poruchy, která brání optimálnímu provedení pohybu.

Zkouška:

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

Místo konání:

Poliklinika Vršovice, Ukrajinská 11, Praha 10

S sebou:

Psací potřeby, pohodlný oděv a dobrou náladu

Rozsah:

40 vyučovacích hodin

Cena:

5 600 Kč (včetně DPH). Kurzovné lze uhradit najednou nebo jednotlivé části zvlášť

Poznámka:

Víkendové kurzy jsou zahájeny v pátek v 15 hodin a ukončeny v neděli okolo 14 hodiny.

Kurz 2021 - víkendový

Kapacita vyčerpána

1.

15. 10. 2021

17. 10. 2021

2.

3. 12. 2021

5. 12. 2021

Kurz 2021 - v týdnu

1.

18. 10. 2021

20. 10. 2021

2.

22. 11. 2021

23. 11. 2021

Kurz 2022 - víkendový

1.

21. 10. 2022

23. 10. 2022

2.

2. 12. 2022

4. 12. 2022

Kurz 2022 - v týdnu

1.

3. 10. 2022

5. 10. 2022

2.

28. 11. 2022

29. 11. 2022

Přihláška