Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

 

Název: Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
Školitel: Bc. Vlasta Bezvodová
Počet učastníků: max. 16 na jednoho lektora
Náplň kurzu: Kurz je určen pro fyzioterapeuty bez omezení praxí. Absolvent bude schopen po vyšetření funkčních poruch a stability pohybového systému zvolit odpovídající cvičení, které se odehrává většinou na labilních plochách. Součástí jsou i průpravná cvičení pro odstranění pohybové poruchy, která brání optimálnímu provedení pohybu.
Místo konání: Praha – Poliklinika Vršovice, Ukrajinská 11, Praha 10
Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin
Termíny: Zahájení v pátek v 15 hodin a ukončení v neděli okolo 14 hodiny.
část od do
A – víkendový 1. 8. 11. 2019 10. 11. 2019
JIŽ OBSAZEN 2. 29. 11. 2019 1. 12. 2019
B – v týdnu 1. 7. 10. 2019 9. 10. 2019
2. 18. 11. 2019 19. 11. 2019
A – víkendový 1. 6. 11. 2020 8. 11. 2020
2. 4. 12. 2020 6. 12. 2020
B – v týdnu 1. 12. 10. 2020 14. 10. 2020
2. 7. 12. 2020 8. 12. 2020
A – víkendový 1. 15. 10. 2021 17. 10. 2021
2. 3. 12. 2021 5. 12. 2021
B – v týdnu 1. 18. 10. 2021 20. 10. 2021
2. 22. 11. 2021 23. 11. 2021
Cena kurzu: 5100 Kč, kurz lze uhradit najednou nebo jednotlivé části zvlášť.
Kurz je ukončen zkouškou.