Přeskočit na obsah

Charakteristika kurzu

Název: Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
Školitel: Bc. Vlasta Bezvodová
Počet účastníků: max. 30
Zajištění výuky: Školitel a asistent
Náplň: Kurz je určen pro fyzioterapeuty bez omezení praxí. Absolvent bude schopen po vyšetření funkčních poruch a stability pohybového systému zvolit odpovídající cvičení, které se odehrává většinou na labilních plochách. Součástí jsou i průpravná cvičení pro odstranění pohybové poruchy, která brání optimálnímu provedení pohybu.
Zkouška: Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a je ohodnocen 26 kreditními body.
Místo konání: Poliklinika Vršovice, Ukrajinská 11, Praha 10
S sebou: Psací potřeby, pohodlný oděv a dobrou náladu
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Cena: 6 500 Kč (včetně DPH). Kurzovné lze uhradit najednou nebo jednotlivé části zvlášť
Poznámka: Víkendové kurzy jsou zahájeny v pátek v 15 hodin a ukončeny v neděli okolo 14 hodiny.
Kurz 2023 - víkendový
část od do
1 31. 3. 2023 2. 4. 2023
2 19. 5. 2023 21. 5. 2023

 

Kurz 2023 - v týdnu
část od do
1 9. 10. 2023 11. 10. 2023
2 27. 11. 2023 28. 11. 2023